Daily Archives: June 19, 2012

Latest Posts

Pseudoelementy

seudoelement first-line P:first-line { styleinfo } /* pierwszy wiersz tekstu dla każdego wystąpienia tego elementu */ Pseudoelement ‘first-line’ może być używany jedynie w elementach blokowych i mogą mu być nadawane jedynie następujące typy własności : font, color, background properties, word-spacing , letter-spacing , text-decoration , vertical-align, text-transform , line-height, clear. Pseudoelement first-letter Pseudoelement ‘first-letter’ może […]

Pseudoklasy

Styl może być nadany trzem typom odsyłaczy (normal, visited, active), jak pokazują następujące przykłady… A:link { styleinfo } /* odsyłacz nie odwiedzany */ A:visited {styleinfo } /* odsyłacz odwiedzony */ A:active { styleinfo } /* odsyłacz aktywny */ A:link IMG { styleinfo } /* wszystkie IMG, które są częścią odsyłacza nie odwiedzanego */ A.classname:visited { […]

Selektory

Selektory są to zwykłe elementy HTML, do których odnosi się informacja o stylach. Jednak możemy być bardziej dokładni… Tworzenie klas Przez przypisanie elementom klas możesz używać nazw klas, aby określić styl: <STYLE TYPE=”text/css”> H1.classname { ….. } .class2 {informacja o stylu dla wszystkich elementów o klasie} </STYLE> ….. <H1>Ten tekst będzie określony przez powyższą informację […]