Podstawy html

HTML to skrót od HyperText Markup Language, czyli język znaczników hipertekstowych. Przy jego pomocy pisze się tzw. strony internetowe, czyli dokumenty, które następnie można przeglądać i czytać za pomocą tzw. przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa to program, który zna język HTML (i nie tylko ten), a tym samym potrafi odpowiednio interpretować jego słowa.
Język HTML jest prosty w nauce. Składa się z niewielkiej ilości słów (tzw. znaczników, tagów), za pomocą których można dowolnie manipulować tekstem i grafiką na stronie. Nie ma potrzeby uczyć się tych słów na pamięć. W trakcie czytania tych instrukcji, wpisywania kolejnych przykładowych fragmentów, spostrzeżesz, że nowe polecenia same utkwiły Ci w pamięci.